Armatolii

Mărturii Cola Nicea

În scopul organizării satelor româneşti, s-au alcătuit două comitete, unul la Bucureşti sub conducerea lui Alex Coşca şi Sterie Milioru, şi altul la Sofia sub conducerea lui Gheorghe Mucitani ajutat de Gachi Todu, Nachi Cişma, Unciu Dimaşi, toţi din satul Gopeşi, şi Costa Dabija şi Tachi al Dimcei din Cruşova. /Scara, revista de oceanografie ortodoxă, București, 2001/

10 Anexa - Lista Armatolilor

Printre Armatolii care s`au luptat cu bărbăție în contra Antarților în ținuturile: Veria, Vodena, Bitolia, Crușova, Murihova și Pind citez pe: Ioan Pentifunda ca șef în anul 1907, împreuna cu tovarășii lui: Nicola Nicea, Miha Zdru, Chicea Roșu, Gheorghe Mucitani zis și Casaplu care deveni apoi șeful bandei, Mihail Handuri și el șef, Gachi Dodu Molovișteanul, Nachi Costa Biju, Tache ale Tince, Cole Macri, Hristea Ciomu, Uncea Dimașu Gopeșeanul.

În luna Mai 1908 devine Căpitan de Armatoli bravul și patriotul Nicola Nicea din Veria, fost elev al școalei comerciale din Salonic, actualmente stabilit în Bazargic. El avea ca tovarăși pe Toli Apala, Guli Cavachi ți Mușa Barlaiani.

În luna Iunie 1908, devine Căpitan de Armatoli bravul și entuziastul patriot Toli Hagigogu, scoborâtor al cunoscutei familii Hagigogu din Veria, actualmente publicist în Țară, fost Director Fundator al Revistei Peninsula Balcanică. El avea ca tovarăș pe Gheorghe Ceara, și pe cei notați mai sus toți din ținutul Veria - Vodena.

Menționez pe faimosul luptător Miha Zugrafu Crușoveanul, Tașcu Begu Molovișteanul, Apostol Cucicona din Corița, Dumitru Nachi, Apostol și Pufca din ținuturile Bitolia - Ohrida.

În regiunea Pindului s`au distins ca armatoli: Bravul și mândrul Căpitan Mihali Teguiani din Perivole, netemutul institutor Nicu Balamoti din Băeasa, Leon Constantinescu, Mihail Fusca, Sterie Apostolina, Apostolache, Nacu Mlioru, Sterie Nibi, Nuli și Gheorghe Șamanicu toți din renumita comună Perivole.

Avem apoi pe Fârșeroții: Cota, Gheorghe și Vasile Butași, Zicu și Gheorghe Țața, Scuprei și atâția alții care s`au luptat vitejește pentru Neam și Limbă.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania