Armatolii

Mărturii Cola Nicea

În scopul organizării satelor româneşti, s-au alcătuit două comitete, unul la Bucureşti sub conducerea lui Alex Coşca şi Sterie Milioru, şi altul la Sofia sub conducerea lui Gheorghe Mucitani ajutat de Gachi Todu, Nachi Cişma, Unciu Dimaşi, toţi din satul Gopeşi, şi Costa Dabija şi Tachi al Dimcei din Cruşova. /Scara, revista de oceanografie ortodoxă, București, 2001/

2 Lupta de la Condusula

Iată numele cetnicilor din grupa lui Mucitani:
Mihali Handuri, Hali Joga, Muşa Darlaiani, Iani Ceara, Hrista Ciomu, Cola Macri, Gachi Todu, Nachi Cuşma, Unciu Dimaşi, Costa Dabija, Gachi al Dimcei şi Iani Vuloagă din Perivoli. Ceata era alcătuită din 19 oameni.


Lupta de la Condusula


Între oraşul Neaguşte şi oraşul Veria (antica, apostolica Bereia), se află localitatea Condusula. Aici îşi păşuna oile şi caprele celnicul3 român Dinu Bajdechi din Vodena. Comitetul grecesc l-a somat să-şi retragă copiii de la şcoala română (Dinu Bajdechi era preşedintele comunităţii româneşti din oraşul Vodena). El nu s-a supus ameninţărilor căpitanului antarţilor greci, Costas Acritas. Noi am înarmat păstorii şi am mai angajat doi paznici, pe Cola Ghizari şi Lambri Celea, am mai înştiinţat şi ceata lui Handuri să ocupe poziţie înspre munte pentru acoperire la o eventuală retragere. După câteva zile, o ceată de circa 30 de antarţi greci atacă turmele lui Bajdechi. Păstorii se opun. Ei sunt ajutaţi şi de ceata lui Handuri. La auzul împuşcăturilor, o patrulă de soldaţi turci a alergat la faţa locului. Grecii s-au văzut împresuraţi din două părţi. Pe de o parte păstorii cu ceata lui Handuri, pe de altă parte turcii. Încăierarea a durat cam vreo trei ore, au fost împuşcaţi 13 greci, câţiva făcuţi prizonieri. Handuri s-a retras spre munte fără a fi observat de turci. (Armata turcă acţiona împotriva tuturor insurgenţilor pentru pacificarea regiunii.)


Tot în vara anului 1904, o ceată grecească condusă de ofiţerii Savas şi Theodosis au omorât doi aromâni, pe Celea şi pe Tugearu, şi tot ameninţau pe cei din satul Gramaticova, că dacă nu vor închide şcoala românească, vor da foc satului. Românii au dat de veste cetei lui Handuri şi Joga, ca să vină spre Gramaticova. Aici, în apropiere de ruinele unui fost sat, Dârjilova, ceata românească a ocupat loc lângă o fântână. Grecii au poposit şi ei la fântână, fără să bănuiască însă
de prezenţa românilor. Românii deschid foc. Grecii răspund, ocupând poziţie după trunchiurile copacilor. Grecii erau înarmaţi cu arme Gras cu cartuşe cu praf negru care scoate fum. Românii aveau arme Manlicher cu gloanţe de oţel, care nu scoteau fum şi perforau copacii. Neputând rezista, grecii o iau la fugă, lăsând pe teren nouă morţi.


Mult timp după aceea n-a mai călcat picior de antart pe lângă satul Gramaticova.


 

Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania