Armatolii

Mărturii Cola Nicea

În scopul organizării satelor româneşti, s-au alcătuit două comitete, unul la Bucureşti sub conducerea lui Alex Coşca şi Sterie Milioru, şi altul la Sofia sub conducerea lui Gheorghe Mucitani ajutat de Gachi Todu, Nachi Cişma, Unciu Dimaşi, toţi din satul Gopeşi, şi Costa Dabija şi Tachi al Dimcei din Cruşova. /Scara, revista de oceanografie ortodoxă, București, 2001/

6 Lista românilor arestaţi din Meglenia

Lista românilor din Meglenia arestaţi prin înscenările lui Askitis şi aruncaţi în diferite închisori din Turcia:

Satul Oşani: Stoe Pampor, Dumitru Sturi, Diacu Gica, Petre Sotir, Vanghele Buciu, Hrista Marciu, Cioca Menciu, Tanasi Terzi, Ivan Galia, Stoia Botir, Nucica Burac, Dima Murgea, Gona China, Riza Ada, Nuna Zana, Piti Petca, Foti Ciorta, Gheorghe Iachiţa, Avram Zega; Satul Berislav: Dumitru Iciu, Taşa Chihaia, Dionis Vasile, Vasile Duciu, Stoian Iofce, Riza Conda, Ivan Puşa, Duciu Petruş, Iepa Pacea; Satul Ţărnareca: Ioan Gh. Nastu, Tanasi Nastu, Ioan Nastu, Nicola Papanicola, N. Hrista Jara, Tanasi Jara; Satul Luminiţa: Gona Meghea, Tanasi Hrista, Tanasi Casap, Dima Ghimuşi, Dima Ecea, Taşa Paciuc, Dima Delmian, Proşa Migea, Vlaicu Manea, Taşca Pifu, Petre Ogea, Stavre Isu, Tuci Cacoran; Satul Huma: Hrista Riza, Petre M. Leşa, Ivan Dumitru, Vanghele Micu; Satul Cupa: Petre Popa Dima, Taşa Stoici, Dimu Petcu, Ghimu Ghicu, Tani Ioan, Dimu Stoiu, Traian Ciupa. În Satul Lunguţa nu au fost arestaţi.

Satul Livezi (deşi situat în Meglenia, este locuit de români din tribul gramostean) arestaţi: A.D. Canacheu, St. Canacheu, D.I. Budera, Gh.F. Guli, Taşcu Vangheli, Toli C. Chiosi, N.M. Nedi, St. Beca, St. Sotir, Tuşu C. Farini, Nachi Ruca, Guşu I. Limona, Nicolae Hristu, D. Papaconstantin, M.G. Guli, Naşu Caramiciu, Taşu Caragheorghe, G.N. Mişu, I.G. Farini, Foti Vrana, D.G. Bocea, D.N. Bocea, Nacu Rapca, Gh. Naşu Picu, Nachi Gh. Lesne, Hrista Farini, Gh.N. Hrisicu, Gh.D. Bicu, Ion St. Abrazi, Nicolae St. Abrazi, D.N. Beli, G.S. Şauli, M.C. Trandafili, G.St. Culerda, St.D. Sivi, Tica Gapa, C. Saramandu, M.Goli Saramandu, Oani Saramandu, Maria C. Saramandu, Maruşca C. Saramandu, Nicolae Corculescu, N.I.Iepure, D.G. Barza, M.D. Cucuda, C.D. Cucuda, Sotir D. Barza, Cutula D. Barza, N. Neşa, N. Maţa, Naşi Greba, Gh.D. Ghizari, D. Taşu Gherani, Onciu Bola, Costa Chichen, Iancu Barboşca, Gh. Papanastasi, Gh. Tauşan, Iana Dona, Piceava, M.G. Ghizari, St.N. Iorgu, Costa Ciota, Gh.N. Mavricapa, Gh. Panci, N.D. Anagnosti Dina Trandafili, Apostol Condu, Taşu I. Boza, Sterie Tegu Ghiţă, Sterie Manguschi, Gh.T. Farini, N.St. Manguşar, Sterie Puşanu, Zisu Tabacu, Taşu Paşata, Foti Paşata, Todi D. Gioga, Dina Paşata, Stama D. Budera, Chiciu Tabacu, Sterie N. Brova, Nachi Babagianu, Nicolae Capsu, Taşcu Custica, Gh. Pociu.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania