Armatolii

Despre

"Am făcut parte dintr-o Românie de trei ori mai mare decât Dacia, şi «vicisitudinile istoriei» au sfărâmat-o definitiv; o mâna de Macedoneni trebuie să plătească şi astăzi, cu lacrimi şi sânge, nenorocul de a se fi născut Români." /Mircea Eliade/

„Poate că ar fi mai bine să vorbim despre cele cinci decenii însângerate. Din mijlocul secolului trecut şi până în primul deceniu al secolului nostru pentru şcoală şi biserică în limba română au murit mii de aromâni." /Irina Nicolau/

Acest proiect a început ca un demers personal, ca o datorie pe care am simțit-o față de câteva personalități cu totul exemplare pe care am avut onoarea și bucuria să le cunosc: Dr. Ionel Zeana, Carol Papanace, Gheorghe Padioti și Irina Nicolau, care mi-au pus la dispoziție mai multe materiale edite și inedite despre perioada ce cuprindea începutul secolului XX până la izbucnirea primului război balcanic. O parte din aceste materiale am reușit să le public în diverse reviste, iar altele s-au concretizat în cărți, dar îmi doream să le adun și într-un proiect de sine stătător care să încerce să ofere o frescă cât mai lămuritoare asupra perioadei respective.

Anul acesta - 2017 - împlinindu-se o sută de ani de la declararea Independenței Pindului - am considerat că ar fi un moment prielnic pentru a face cunoscut acest eveniment printr-un site, dar evaluând textele am socotit că o variantă mai potrivită este promovarea materialelor relevante prin intermediul a două siteuri de sine stătătoare, și în timp să formeze o ,,familie" de proiecte care să trateze subiecte ce țin de tumultuoasa istorie a romanității balcanice. Pe de altă parte, proiectul Armatolii poate ajuta la înțelegerea încercării unor aromâni, disperați de valul de persecuții și crime declanșat împotriva propriilor comunități care doreau să-și păstreze identitatea, de a-și făuri un stat sau un canton autonom.

Partea introductivă explică contextul în care s-au desfășurat evenimentele, o altă parte este constituită din documente diplomatice române sau străine, completate cu diverse mărturii de epocă, precum și alte opere populare sau culte isvorâte din aceste evenimente. Pentru a avea o ilustrare cât mai cuprinzătoare a epocii am folosit și o serie de fotografii ale fraților Manakia păstrate în colecțiile Academiei Române, Muzeului Țăranului Român, ca și în alte colecții publice sau particulare. 

Deși a pornit ca un demers personal, acest proiect își dorește să implice cât mai mulți membrii ai comunității aromâne, și nu numai, în perspectiva completării site-ului cu informații suplimentare, totul pentru a nu lăsa uitării aceste momente tulburătoare din istoria recentă a aromânilor. Început în mediul virtual dorim ca proiectul nostru să aibă un impact extins concretizat inclusiv prin sesiuni de comunicări, comemorări, editarea unor cărți și materiale multi-media relevante, dar și în realizarea unor monumente dedicate jertfei pe care au dat-o aromânii pentru păstrarea identității lor și a unității naționale.  

Prin lansarea acestui site nu ne propunem să aducem vreo disensiune între diversele comunități de aromâni din Țară sau din afară. Asociația Predania și-a propus și în mare măsură a reușit să-și urmărească obiectivele constant, în interesul adevărului istoric și a cunoașterii și a respectului reciproc între popoarele ce poartă moștenirea Imperiului Roman Creștin. Adevărata reconciliere și împăcare se poate face doar pe baza încercării de a ne înțelege și asuma corect istoria, iar această asumare nu se poate face fără cunoașterea ei. A ne uita înaintașii și a nu le da cuvenita cinstire memoriei acestora echivalează cu o nouă ucidere a lor și, raportat la noi, ar trebui să ne aducem constant aminte de cuvintele lui Nicolae Iogra: Cine uită, nu merită...

Sintetic, proiectul de față se evidențiază prin cel puțin patru aspecte relevante:
- aspectul memorialistic, având în vedere aici un autentic restitutio memoriae, constatând că foarte puțini contemporani cunosc momentele marcante ale istoriei aromânilor;
- aspectul valorificării publice a unui tezaur patrimonial relevant pentru istoria aromânilor, prin etalarea unor documente și imagini de epocă inestimabile;
- aspectul deschiderii istoriografice, cercetătorii avizați ai trecutului fiind invitați la aprofundarea temei;
- aspectul susținerii sau nuanțării pozițiilor academice în domeniul istoriei romanității balcanice.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând trebuie să mulțumesc în special prietenului Aureliu Surulescu, președintele Asociației NeamUnit, care a înțeles importanța acestor demersuri de recuperare a memoriei Neamului, o memorie acoperită de bezna comunismului și de indolența și mistificarea ce domnesc nestingherite în anii de după evenimentele din 1989. Cu sigurață acest proiect nu ar fi fost lansat acum fără sprijinul financiar al Asociației NeamUnit, care a suportat cheltuielile legate de producția siteurilor și alte cheltuieli aferente lansării și promovării lor.

Gurgu Ionuț George
Director Editura Predania
Fondator Proiect Avdhela

Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania