Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 1 CONSULUL ROMÂNIEI la Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Salonic

Ultima bandă grecească, care şi-a făcut apariţiunea prin ţinuturile Catrinei şi Caraferiei din acest vilayet, a răspândit teroarea în comunele locuite de români.
Pretutindeni, preoţii şi profesorii români sunt ameninţaţi cu moartea, dacă nu vor mai înceta de a întrebuinţa limba română, dacă nu vor închide şcolile şi bisericile şi dacă nu vor trece de partea Grecilor.
Mulţi dintre Români, chiar şi institutori, de prin comunele Selia-Paliani, Dolliani, Veria-Selia, Velia-Maruşa, Gramaticova şi Megleni, au venit în Salonic declarând că, din cauza ameninţărilor Grecilor, cari-de când cu recunoaşterea comunităţii române – au devenit mult mai agresiv, se găsesc în imposibilitatea de a se mai întoarce pe la vetrele lor.
Nu numai prin comune, dar chiar aici la Salonic, Grecii îndrăznesc să ameninţe pe Români că vor fi exterminaţi cu desăvârşire, dacă cu ocaziunea recensământului vor declara că sunt Români, iar nu Greci.
În acest scop, pe lângă ameninţări, ei au răspândit pretutindeni şi fel de fel de publicaţiuni, prin cari sfătuiesc populaţiunile ca să nu declare înaintea comisiunilor de recensământ, oricare ar fi limba care ar vorbi-o, decât că sunt Greci.

(s) D. GEORGESCU
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania