Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 22 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

După informaţiunile primite din Grebena, în seara zilei de 27 Iulie trecut, pe când judecătorul de instrucţie şi doi ofiţeri, unul de jandarmerie şi altul de infanterie, se întorceau însoţiţi de un detaşament de soldaţi, din Abela – unde fusese spre a ancheta omorul celor trei Români, întâmplat la 23 ale aceleiaşi luni – spre Grebena au întâlnit lângă satul grecesc Vrovonişte un individ foarte suspect.
Supus la un amănunţit interogator, individul a mărturisit că în revărsatul zorilor zilei a fost prins de o bandă de 15 antarţi greci, în împrejurimile satului Tuz, şi însărcinat sub ameninţare de moarte să ducă o scrisoare Mitropolitului Agathanghellos din Grebena şi să aducă imediat răspunsul căpitanului Vergas.
La cererea ofiţerilor, individul dădu scrisoarea închisă într’un plic galben, fără nici o adresă.
Ofiţerii încheiară la Vrovonişte un proces-verbal şi, sosiţi la Grebena, dădură scrisoarea Caimacamului.
Iată traducerea română a scrisoarei:

Domnule Institutor Nanthopulo,

Să ve duceţi împreună cu băeţii şi să vă uniţi cu d-nul Vergas, care va fi şeful vostru, şi de la care ve veţi informa când şi de unde aveţi să fiţi plătiţi.
D-nul Vergas va fi şeful vostru şi să nu faceţi dezordine. Cine va face dezordine va fi aspru pedepsit de comitetul suprem şi acesta să fie în conştiinţa tuturor.

(s)

La 31 Iulie, a sosit la Grebena Geleal Bey, Mutesariful din Serfige, însoţit de procurorul general al Sengiacului, cu însărcinarea specială ca să ancheteze cazul scrisoarei Mitropolitului Agathanghellos.
Ancheta a ţinut până la 5 August comisiunea a stabilit că: scrisoarea în chestiune a fost scrisă de Mitropolitului Agathanghellos şi încredinţată de el individului asupra căruia a fost prinsă, de faţă fiind şi alte persoane, ca să fie remisă căpitanului Vergas.
Această constatare a rezultat până la evidenţă atât din scrisul scrisoarei, care, confruntată cu alte scrisuri ale Mitropolitului, seamănă la perfecţie, cât şi din declaraţiile individului asupra căruia a fost găsită scrisoarea, precum şi a martorilor cari au fost prezenţi la Mitropolie în momentul când ea a fost scrisă şi înmânată.
Spre mai mare siguranţă, Mutaseriful a luat în persoană interogatoriul individului asupra căruia s’a găsit scrisoarea.

(s) AL. EM. LAHOVARY.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania