Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 25 MINISTRUL ROMÂN la Atena Către Ministrul Afacerilor Străine, la Bucureşti - Atena

Acţiunea agresivă grecească în afacerile macedonene se află acum în deplină intensitate. Ea este de o potrivă îndreptată contra Bulgarilor exarhişti şi a bandelor care susţin pe aceştia, precum şi contra Românilor recalcitranţi acţiunei Consulilor şi Patriarhatului grecesc. În ambele cazuri, lucrarea bandelor greceşti nu mai stă ascunsă; ca şi în Turcia, unde se desfăşoară activitatea lor faţă cu Bulgarii şi cu Românii, aici formarea şi subvenţionarea lor se face deschis, sub ochii lumei, după cum s-a putut observa de toţi de câteva zile, în mijlocul Atenei.
Tot felul de indivizi, dintre care mulţi Cretani, se plimbă pe strade, se adună în pieţe, convorbind cu cunoscuţi din public şi cu organizatorii lor, sub capi ce se indică de cei iniţiaţi, pregătindu-se de plecare, după cum se spune, în Turcia. Unii spun că numai lipsa de fonduri a împiedicat alaltăeri pornirea unei asemenea bande, al cărei personal s’ar urca la vreo 200 de indivizi. Deja după cele spuse de Însărcinatul cu Afaceri al Turciei, acum vre-o zece zile, o bandă de 40 de indivizi, ar fi trecut pe la Calabaca în Turcia. Cea mare, de care vorbesc, semnalată domnului Ministru de acelaşi Însărcinat cu Afaceri, ca fiind pus sub conducerea colonelului în activitate Nicolaides, aflat în congediu aici, n’a fost după cum mi se spune, obiectul nici unei măsuri de poliţie; D-nul Rhallys ar fi dat ordin numai ca colonelul să se întoarcă la regimentul său, şi unii presupun că acest ordin a fost dat spre a masca adevăratul şef, bandit de profesiune. Astfel se realizează ceea ce D-sa îmi spunea că nu-l priveşte cele ce se petrec peste frontieră în Turcia, şi totdeodată ceea ce zicea acum patru zile unui corespondent de ziare franceze, venit să cerceteze aici despre afacerile macedonene, că Turcia are să mulţumească Greciei, căci dacă din 1903 ea se menţine în Macedonia, aceasta o datoreşte acţiunei greceşti!...
Aceeaşi activitate o desfăşoară D-nul Rhallys în Turcia chiar, prin Legaţiunea din Constantinopole care, contrariu celor ce-mi spunea în urmă că nu se amestecă în afacerile Patriarhiei, apasă acum asupra acesteia ca să destituie pe Mitropoliţii de Veria şi Enos, cari se pare că nu au destulă activitate, nici ascultă îndeajuns de sfaturile Consulilor greci.
De asemenea cele publicate ieri de „Estin,” despre împăcarea Românilor din Călive-Selia, lângă Veria, cu Grecismul, sub ameninţarea cu moartea din partea vestitului Acritas, ofiţer, cap de bandă, subvenţionat de aici şi protejat de autorităţile consulare şi bisericeşti greceşti, sunt o nouă dovadă a îndârjirei ce se pune în aplicarea sistemului terorist faţă de Românii din Turcia.

(s) I.N. PAPINIU.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania