Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 3 CONSULUL ROMÂNIEI la Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir

În ziua de 24 Maiu a.c. s’a judecat la tribunalul extraordinar din Monastir, procesul unui oarecare Ianaki, de origine din Cojani, care servise de curier între comitetul din Atena şi şeful bandelor greceşti din Macedonia, anume Gheorghe Vardas.
Numitul a fost prins de autorităţi pe când trecea din Grecia cu mai multe scrisori, pe la începutul lunii Martie a.c., şi a fost percheziţionat în oraşul Serfidje (vilayetul Monastir).
S’au găsit asupra lui, ascunse în ciorapi, mai multe scrisori, adresate de comitetul central din Atena Căpitanului Vardas. Hârtia pe care sunt scrise poartă eticheta: „Comitetul ziarului Embros.” Vardas este vestitul criminal ce a masacrat populaţiunea din satul Zagoriciani în luna Martie a.c.
Dintre scrisorile cetite în ziua judecăţei de tribunalul extraordinar cea mai interesantă are cuprinsul următor:
Şeful bandelor este anunţat că, în cursul lunei Martie a.c., vor sosi în Macedonia mai multe cete sub comanda unor grecomani, anume Bucovala şi Taki din Nijopole. Cu toţii trebue să opereze, însă cu Turcii să nu se lupte decât în cazul când vor fi atacaţi de ai, sau vor fi opriţi la graniţă ca să intre în Turcia.
Fiecare bandit va avea cu sine 400 de cartuşe şi câte 4 puşti ca să distribuie şi altor angajaţi. Se dau instrucţiuni ca bandele să ocupe munţii Murihovei şi Peristera (lângă oraşul Monastir). Pentru acest din urmă munte, li se spune că va fi mai uşor, de oarece vor fi ajutaţi şi de bandele din comuna Magarova (comună românească la depărtare 1 oră de Monastir, situată la poalele Muntelui Peristera).
Persoanelor cari se vor angaja în bandă li se vor plăti la început câte o liră turcească pe lună, iar mai târziu li se va ridica leafa la 3 lire, dacă vor fi devotaţi cauzei.
Se mai anunţă lui Vardas că comitetul din Atena luat dispoziţiuni ca să se strângă până la un milion de cartuşe şi că banditul Ruva se află la Monastir rănit şi este îngrijit la Consulatul grecesc; că va veni un oarecare P..., îmbrăcat în haine de popă, şi că misiunea lui este de a merge la Monastir şi a lua dispoziţiuni de modul şi locul unde trebuie îngrijiţi răniţii.
Mulţumeşte căpitanului Vardas de serviciile aduse şi-i spune că patria îi va fi recunoscătoare, căci, prin activitatea şi bravura lor, se va ridica prestigiul Eladei, bătută în 1897.
Li se fac recomandaţiuni de a fi cu băgare de seamă să nu provoace plângeri din partea Puterilor Europei, căci atunci Turcia va fi silită să-i urmărească cu vigoare şi idealul grecesc nu va putea fi ajuns.
Se mai dau în alte scrisori mai multe detalii asupra numărului total al bandelor cari vor putea opera la vară, asupra persoanelor cu cari vor trebui să corespundă, asupra armelor, dinamitei, etc.
Acuzatul declară că, de şi ştie să scrie şi să citească, n’are cunoştinţă de cuprinsul scrisorilor, pe cari spune că le-a găsit pe drum într’un portofel, şi crezând că sunt bilete de bancă, le-a luat şi le-a ascuns.
Tribunalul l-a condamnat la 3 ani de închisoare.
Din cele expuse până aici se vede, în mod clar, că organizaţia bandelor greceşti îşi are sediul principal în Grecia şi că este în strânsă legătură cu comunităţile greceşti de aici.
Acest fapt s’a putut constata în nenumărate rânduri cu ocazia crimelor comise de antarţi. Astfel se explică săvârşirea omorurilor din Negovani asupra Românilor de acolo, din Gramaticova etc., precum şi ameninţările cu moartea făcute fruntaşilor români din diferite localităţi.

(s) G. C. IONESCU.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania