Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 30 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Am onoarea de a Vă comunica următoarele informaţiuni culese din ultimele rapoarte ale domnilor Contzescu, Consul la Monastir:
Acum câteva zile, o bandă greacă, compusă din 48 antarţi, care fusese de mai multă vreme semnalată în împrejurimile Nijopolei, şi-a făcut apariţia în această comună, ameninţând pe locuitori cu moartea dacă în termen de zece zile nu vor da o declaraţie scrisă către Arhiereul grec, cum că renunţă la apărarea cauzei româneşti. Şefii acestei bande au petrecut o noapte întreagă în casele unor grecomani din Nijopole şi le-au comunicat cele ce preced spre a fi aduse la cunoştinţa rudelor lor, Mihali Marcu, Vasile Marcu şi Carussi, aceşti doi din urmă institutori români în localitate. Aceste continue ameninţări pun pe Români în imposibilitate de a-şi mai vedea de afaceri, de a-şi mai trimite pe copii la şcoală şi chiar de a mai eşi din casă.
Astfel, şcoala română din Nijopole s’a închis de acum câteva zile, institutorii ei fiind cei dintâi vizaţi de furia bandelor.
Tot de la Domnul Contzescu, primesc ştirea despre asasinarea românului Gheorghe Guşu din Perivoli, prins pe drum pe când se înapoia din satul Spilio. El a fost omorât cu şase gloanţe de puşcă, după ce i s’a strigat în faţă: „aşa vor fi exterminaţi toţi aceia cari ţin să vorbească şi să se roage lui Dumnezeu în româneşte.”
La Samarina, în apropiere de Perivoli, antarţii greci tratează direct cu victimele lor: aşa s’a întâmplat cu eforul român, Mitre Mitruş, care a fost chemat de antarţi să se prezinte în faţa lor, căci în caz contrar îi vor măcelări familia.
Precum vedeţi, starea populaţiunei române din vilayetul Monastirului este din cele mai îngrijorătoare.

(s) G. DERUSSI.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania