Armatolii

Fotografii Armatoli

Eroii de la Pind Armatolii români din Perivole M-ţii Pind (Epir).Ceata aromânească din Caraferia, pentru apărarea limbei lor maternă și spre paza comunelor românești din ținutul Caraferia, contra grecilor antarțiCeata bulgară, condusă de renumitul Voievodă aromân Mitre Vlaho, din ținutul Castoria, satul Conomalti, a fost omorât de armatele turcești, după o luptă vitejească de 24 de ore. A fost trădat de la turci de spioni Bulgari cari-l invidiau căci era cel mai viteaz voievodă al bulgarilor. Naționalistul ofițer șef antart grec, Pavlos Melas, a fost omorât de Mitru Vlahu, căci acest Pavlos Melas opera cu armatele turcești și fiind periculos pentru Bulgari, n-a întârziat să-l decapiteze. Ceata lui Nicea (voivoda aromân) pentru apărarea limbei lor Maternă în ținutul Selia și Xirolivadia (Caraferia).Ceata lui Alexandru Coșca și Steriu Milioru Apostolina.Steriu Milioru ApostolinaSteriu Milioru Apostolinca cu familia, Perivoli, 1912Ceata lui George Mucitani.George Mucitani Taki Nikolov și alții.George Mucitani în mijloc.George MucitaniApostol Coșcona, 1908.Renumitul căpitan aromân Apostol Coșcona din Pleasa, Coriț. A omorât pe arhiereul grec din Corița pentru necazul că nu permitea să slujească popii în românește la Biserică. A fost prins de autoritățile turcești și condamnat la 101 ani de închisoare, a fost eliberat cu ocazia proclamării Constituției Otomane.Voievodul Mitru Vlahu.Ceata de armatoli.Voivodul Atanas din Corcea împreună cu fratele său Mitru Vlahu, Bitola, 1908Armatoli aromâni, luptând contra grecilor antarți comiților Bulgari, pentu nație și limbă.Eroul de la Pind Mihali Tegu Iani din Perivole (Epir).Armatol din Veria-Selia.Armatol din Pădzi.ArmatolArmatolArmatolArmatoli
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania