Armatolii

Martiri Documente diplomatice

Lângă trupurile lor s`a găsit o scrisoare în limba greacă, adresată comunităţi române din Gramaticova de către antarţii greci, prin care ameninţă pe Români cu moartea în cazul în care nu vor îmbrăţişa Elenismul. /Ministerul afacerilor străine, Documente diplomatice, Afacerile Macedoniei, Conflictul Greco-Român 1905, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1905/

Rapoarte consulare1904-1905

Consulul României la Monastir raportează, într’adevăr, la 22 Septembrie 1904, după informaţiunile unui membru al comunităţii române din Belcamen, că la 18 ale aceleiaşi luni o bandă grecească de 40-45 persoane, condusă de un căpitan originar din Creta, a venit...

Mai mult
No. 1 CONSULUL ROMÂNIEI la Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Salonic 16 Maiu 1905

Ultima bandă grecească, care şi-a făcut apariţiunea prin ţinuturile Catrinei şi Caraferiei din acest vilayet, a răspândit teroarea în comunele locuite de români. Pretutindeni, preoţii şi profesorii români sunt ameninţaţi cu moartea, dacă nu vor mai înceta de a...

Mai mult
No. 2 CONSULUL ROMÂNIEI la Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Salonic 20 Maiu 1905

La Livaditz avu loc, acum câteva zile o luptă între o bandă grecească şi trupele otomane. Printre Grecii ucişi se află şi un înalt conducător, îmbrăcat în uniformă grecească, asupra căruia s’a găsit o carte de vizită care purta...

Mai mult
No. 3 CONSULUL ROMÂNIEI la Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir 25 Maiu 1905

În ziua de 24 Maiu a.c. s’a judecat la tribunalul extraordinar din Monastir, procesul unui oarecare Ianaki, de origine din Cojani, care servise de curier între comitetul din Atena şi şeful bandelor greceşti din Macedonia, anume Gheorghe Vardas. Numitul...

Mai mult
No. 4 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole31 Maiu 1905

Consulatul nostru din Monastir îmi trimete, ca dovadă acţiunei comitetelor de antarţi, trei scrisori de ameninţare primite de fruntaşii români ai comunelor din Veria, Xirolivad şi Dolliani, şi am onoarea a înainta Excelenţei Voastre aceste scrisori în traducere. ...

Mai mult
No. 5 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole6 iunie 1905

Mi s’a adus la cunoştinţă o scrisoare a unui preot român din Gramaticova, din care extrag părţile următoare: „După măcelul celor doi români din Palliani, o bandă grecească, compusă din vreo 50 de indivizi, s’a introdus în comuna noastră...

Mai mult
No.6 GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir7 Iunie 1905

Miercuri, 15 Iunie, au fost ucişi de o bandă de antarţi greci, lângă satul Gramaticova-de-Jos, doi români, anume: Ghiţă şi Chicea Celea, amândoi fraţi şi partizani declaraţi ai cauzei române din comuna românească Gramaticova-de-Sus. Ghiţă Celea era de mai multe...

Mai mult
No. 7 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole 20 Iunie 1905

Sfântul Sinod a declarat de nulă căsătoria între institutorul român din Ianina, Teodor Marcu, şi Iulia Naum, pentru motivul că a fost celebrată de un preot român. (s) D. STAVRIDI.

Mai mult
No. 8 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole24 Iunie 1905

Am onoarea de a comunica Excelenţei Voastre că Duminica trecută, 19 Iunie, s’a citit în biserica din Monastir decizia Sfântului Sinod prin care preotul român Eftimie şi diaconul Evghenie Popescu sunt caterisiţi. Aflu că impresiunea produsă asupra Românilor din...

Mai mult
No. 9 GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir7 Iulie 1905

Încă din luna Iunie a.c., D-nu Dr. Pucerea, pentru căutarea sănătăţei sale, s-a stabilit cu familia sa la Târnova, depărtare de o oră şi jumătate de Monastir. Agenţii grecomani – în număr de 40-50 – sub pretext că ambele comune...

Mai mult
No. 10 MINISTRUL ROMÂNIEI la Atena către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Atena9 Iulie 1905

Ziarul „Embros,” organul comitetului macedonean din Atena, în numărul său dela 8 Iulie, dă seamă despre procesul căpitanului Nida (cu adevăratul său nume locotenentul Nicostratos Calomenopol, originar din Syra) şi a bandei sale; a lui Dionisie Ciontos şi D. Leontios,...

Mai mult
No. 11 GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir11 Iulie 1905

Sâmbăta noaptea, 9 curent, mai mulţi indivizi, grecomani din Târnova, au dat foc şi au ars cu totul o prăvălie şi un cuptor de brutărie, care aparţinea D-lui Take Caragea, membru în comunitatea română din acea localitate. Agenţii grecomanilor,...

Mai mult
No.12 GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Salonic Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Salonic15 Iulie 1905

D-nul Toli Hagi-Gogu, notabil român, bun patriot şi preşedinte al Comunităţii române din oraşul Caraferia, a fost rănit de către un Grec, alaltăeri, joi, în acel oraş. D-sa a fost rănit de un glonţ de revolver pe la spate,...

Mai mult
No. 13 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole18 Iulie 1905

Îndată după masacrarea fraţilor Celea, căpitanul Acritas a trimes o scrisoare de ameninţare fruntaşilor români din Gramaticova, pe cari n’a putut să-i atragă în cursă, somându-i pentru ultima dată de a se lepăda de românism şi de a îmbrăţişa cauza...

Mai mult
No. 14 MINISTRUL ROMÂNIEI la Atena către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Atena 19 Iulie 1905

Acum câteva zile, o nouă bandă a plecat în Turcia cu primul locotenent Manos, din o bună familie de aici. Legaţiunea Turciei s’a plâns Guvernului elenic, care i-a răspuns ca ofiţerul Manos e considerat dezertor. Sublima Poartă de...

Mai mult
No. 15 GERANTUL CONSULATULUI ROMÂNIEI din Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir22 Iulie 1905

Ieri noapte o bandă grecească de 80 de indivizi a intrat în comuna Pleaşa, lângă Coritza, şi a ars cărţile bisericeşti române, impunând locuitorilor să oficieze serviciul religios în greceşte în biserica românească. În comuna Pleaşa Grecii n’au avut...

Mai mult
No. 16 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole 26 Iulie 1905

În ziua de 7 Iulie, Hristache Toli, român din Neagosta întorcându-se din acea localitate cu catârii săi, spre a se duce să încarce scânduri la ferăstrăul din Dârjilova (localitate între Gramaticova şi Neagosta), a dispărut. Corpul lui nu s’a...

Mai mult
No. 17 CONSULUL ROMÂNIEI din Ianina Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Ianina27 Iulie 1905

Vineri seara, 22 Iulie curent, cam pe la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenţi greci, compusă din vreo 90-95 de indivizi, a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe Românii de frunte din acea localitate....

Mai mult
NO. 18 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole28 Iulie 1905

O bandă de insurgenţi greci sub comanda căpitanului Gudas, în număr de aproape 80 de persoane; a năvălit în seara de 20 Iulie, pe la orele 9, în comuna Pleaşa, lângă Coritza, locuită exclusiv de Români, şi a înconjurat-o...

Mai mult
No. 19 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole1 August 1905

În ziua de 26 Iulie, Consulatul nostru din Monastir mi-a comunicat că o bandă greacă din regiunea Veriei impune Românilor să se lepede de naţionalitate, şcoala şi biserica română, dacă vor să-şi scape viaţa şi avutul. Primesc acum, în...

Mai mult
No. 20 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole8 August 1905

O bandă grecească a prins la 4/17 August, 15 Români din comuna Gramaticova, pe când lucrau în pădure. Sunt informat că aceşti Români au fost scăpaţi şi readuşi în comună de către trupele turceşti cari urmăreau pe Greci. ...

Mai mult
No. 21 MINISTRUL ROMÂN la Atena Către Ministrul Afacerilor Străine, la Bucureşti - Atena12 August 1905

Ziarul „Esperini” anunţă că, în urma agresiunilor contra Grecilor din România, comitetele macedonene din Atena şi din Salonic au ordonat bandelor greceşti de a curăţi Turcia de Români, întrebuinţând armele. (s) I.N. PAPINIU.

Mai mult
No. 22 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole12 August 1905

După informaţiunile primite din Grebena, în seara zilei de 27 Iulie trecut, pe când judecătorul de instrucţie şi doi ofiţeri, unul de jandarmerie şi altul de infanterie, se întorceau însoţiţi de un detaşament de soldaţi, din Abela – unde fusese...

Mai mult
No. 23 MINISTRUL ROMÂN la Atena Către Ministrul Afacerilor Străine, la Bucureşti - Atena13 August 1905

Mai toată presa greacă se ocupă cu expulsările ziariştilor greci din Bucureşti, ne spunând nici de cum cuvintele ce le-au motivat, după cum, în genere, nici un ziar grecesc până azi, în toată polemica ce durează de atâta vreme...

Mai mult
No. 24 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole19 August 1905

În ziua de 11 August curent, în urma unei lupte ce a avut loc, lângă Grebena, între o patrulă turcească şi o bandă de antarţi greci, aceştia din urmă, în fuga lor, au lăsat, pe lângă câteva puşti şi proviziuni,...

Mai mult
No. 25 MINISTRUL ROMÂN la Atena Către Ministrul Afacerilor Străine, la Bucureşti - Atena13 August 1905

Acţiunea agresivă grecească în afacerile macedonene se află acum în deplină intensitate. Ea este de o potrivă îndreptată contra Bulgarilor exarhişti şi a bandelor care susţin pe aceştia, precum şi contra Românilor recalcitranţi acţiunei Consulilor şi Patriarhatului grecesc. În ambele...

Mai mult
No. 26 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole29 August 1905

O bandă de insurgenţi greci de 20 de oameni a fost atacată de trupele turceşti în împrejurimile Grebenei. 16 insurgenţi au fost ucişi. Pe de altă parte, s’a pus mâna la Bura pe un mare număr de lăzi conţinând...

Mai mult
No. 27 MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE către Reprezentanţii României în străinătate - Bucureşti15 Septembrie 1905

Pentru a Vă lumina mai bine asupra rolului ce-l joacă clerul grec din Turcia şi comitetele din Atena în ce priveşte excesele şi violenţele comise de antarţii greci asupra populaţiunilor române din Imperiul Otoman, am onoarea de a vă comunica...

Mai mult
No. 28 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole19 Septembrie 1905

Acţiunea bandelor greceşti contra Românilor din Turcia ia un caracter neliniştitor de continuitate şi de permanenţă. Am crezut necesar a semnala, în mai multe rânduri, Ambasadelor Marilor Puteri, precum şi Guvernului Imperiului Otoman, informaţiile circumstanţiale ce primeam cu privire...

Mai mult
No. 29 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole 27 Septembrie 1905

Consulul nostru din Monastir semnalează noui excese ale bandelor greceşti. O bandă de insurgenţi a ameninţat cu moartea pe primarii şi notabilii Români din Târnova şi Magarova. Notabilul român George Guşu a fost prins de bandiţi şi apoi...

Mai mult
No. 30 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole30 Septembrie 1905

Am onoarea de a Vă comunica următoarele informaţiuni culese din ultimele rapoarte ale domnilor Contzescu, Consul la Monastir: Acum câteva zile, o bandă greacă, compusă din 48 antarţi, care fusese de mai multă vreme semnalată în împrejurimile Nijopolei, şi-a...

Mai mult
No. 31 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole1 Octombrie 1905

La Tzerna-Reca, Mitropolitul grec din Vodena, pătrunzând cu forţa în biserica română, a terorizat pe efori şi a luat casa cu bani a bisericei. (s) G. DERUSSI.

Mai mult
No. 32 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole2 Octombrie 1905

Am onoarea a înainta, acu alăturat, Excelenţe Voastre un rezumat al ultimelor rapoarte consulare privitor la crimele şi violenţele comise de bandele greceşti asupra Românilor din Turcia. Am crezut necesar a înainta Ambasadorilor Marilor Puteri liste periodice de faptele...

Mai mult
No. 33 CONSULUL ROMÂNIEI la Monastir către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Monastir10 Octombrie 1905

Păzitorul lăsat de farmacistul Pucerea a fost ameninţat serios cu moartea de către Greci, dacă nu închide farmacia. (s) C. CONTZESCU

Mai mult
No. 34 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole2 Octombrie 1905

Violenţele Grecilor continuă. Eri seara, la eşirea dela vecernie, preotul român Teodor a fost înconjurat, la Monastir, de o bandă de Greci, bătut şi ameninţat cu moartea. La Ghevgheli, fiul eforului român din Livezi a fost grav rănit înaintea...

Mai mult
No. 35 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole23 Octombrie 1905

La Perivoli, o bandă grecească a ucis, la 14/27 ale curentei, pe Nicolae Apostolina, cumnatul preotului român Constantinescu. La 16/29 aceeaşi bandă s’a îndreptat spre Vovusa (Băeasa) şi Laca, unde a răspândit teroarea. La Băeasa ea a dat foc...

Mai mult
No. 36 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole28 Octombrie 1905

Ieri seara satul românesc Abela a fost incendiat de Greci. Casele, morile şi ferăstraele Românilor au ars cu desăvârşire. (s) AL. EM. LAHOVARY.

Mai mult
No. 37 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole29 Octombrie 1905

Bandele greceşti au comis iar două asasinate. Românii Mitacu şi Nicolae Petcu au fost ucişi. E o adevărată luptă de exterminare. (s) AL. EM. LAHOVARY.

Mai mult
No. 38 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole6 Noembrie 1905

O nouă crimă a fost făptuită de bandiţi Greci. Constantin Ghica, directorul şcoalei române din Clisura a fost asasinat. (s) AL. EM. LAHOVARY.

Mai mult
No. 39 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole6 Noembrie 1905

Atentatele contra românilor urmează. Cicma, directorul şcoalei române din Turia-Crania şi proprietarul ferăstraelor arse acum câteva zile, a fost atacat ieri de o bandă grecească, în apropiere de Grebena şi grav rănit. Un Român ce-l întovărăşia a fost ucis....

Mai mult
No. 40 CONSULUL ROMÂNIEI la Monastir către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Monastir15 Noembrie 1905

În 20 Octombrie (2 Noembrie), pe la orele 2, a intrat în comuna Băeasa, la şase ore departe de Ianina, o bandă grecească sub conducerea unui ofiţer, şi, despărţindu-se în mai multe grupuri, a împresurat casele notabililor români: Şumba, Adam...

Mai mult
No. 41 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole22 Noembrie 1905

Marţea trecută, o bandă grecească a prins şi a făcut nevăzut pe păzitorul ferăstraelor de la Beşiştea Caza, la Prilep, aparţinând lui Zisi Mina, notabil negustor român din Monastir. Apoi, bandiţii au silit pe locuitorii satelor de prin prejur...

Mai mult
No. 42 CONSULUL ROMÂNIEI la Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir26 Noembrie 1905

La Perivoli, în ziua de 10/23 Noembrie, o bandă de 30 de antarţi, a dat foc la şase case ale Românilor. Au ars două case ale familiei Tegu, două ale familiei Perdichi, una a preotului Constantinescu şi una a...

Mai mult
No. 43 CONSULUL ROMÂNIEI la Monastir către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Monastir28 Noembrie 1905

În noaptea de 26 Noembrie, a avut loc în satul Nevitza, o luptă între armata turcească şi o bandă grecească. Dintre aceştia, doi au fost ucişi, trei răniţi şi unsprezece au fost făcuţi prizonieri. Printre răniţi, se află unul...

Mai mult
No. 44 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole5 Decembrie 1905

Consulul general din Salonic, D. Georgescu, îmi telegrafiază că ieri, pe când se afla la masă, într’un restaurant din acel oraş, împreună cu D-nul Lazăr Duma, Inspectorul general al şcoalelor române din Turcia, cu D-nul Trifon, Cancelarul consulatului, şi cu...

Mai mult
No. 45 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole5 Decembrie 1905

Iată o nouă serie de crime şi atentate comise de bandele greceşti asupra Românilor din Turcia, ce mi-au fost comunicate de Consulii noştri: 1) La 12/25 Noembrie o bandă de antarţi a intrat în satul Igliţa, unde locuitorii din...

Mai mult
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania