Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 10 MINISTRUL ROMÂNIEI la Atena către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Atena

Ziarul „Embros,” organul comitetului macedonean din Atena, în numărul său dela 8 Iulie, dă seamă despre procesul căpitanului Nida (cu adevăratul său nume locotenentul Nicostratos Calomenopol, originar din Syra) şi a bandei sale; a lui Dionisie Ciontos şi D. Leontios, sub-locotenenţi în rezervă, şi a lui P. Stavrianopol, sub-locotenet în artilerie, toţi din Grecia, prinşi în Turcia şi condamnaţi zilele acestea de către Curtea extraordinară din Monastir.
Corespondentul ziarului începe prin a spune că „cei mai mulţi dintre acuzaţi sunt supuşi greci.” Apoi, după ce rezumă actul de acuzare, în care se spune că „resculaţii, după ce fură constituiţi în ceata înarmată din Grecia, au trecut fruntaria cu scopul de a turbura ordinea internă a Imperiului „Otoman,” dă aproape în întregime apărarea şefului bandei „Nicostratos Calomenopol, de 40 de ani, locotenent, originar din Syra,” care începe prin a opune excepţiunea de incompetenţă a tribunalului extraordinar, de oare ce „el şi cea mai mare parte din ai săi sunt supuşi Greci.”
Din acea apărare extrag aici mărturisirea lămurită despre formarea bandei în Grecia şi trecerea ei în Turcia:
„Eu şi soţii mei, hotărându-ne să ne ducem în Macedonia, am plecat din Atena şi ne-am dus la Volo, unde întâlnirăm pe fiul colonelului Benuca şi pe mulţi alţii, cari se duseră acolo cu acelaşi scop. La Tricala ne-am adunat 122 de persoane şi, în noaptea de 22 Martie, am trecut fruntaria cu mare precauţiune să nu fim prinşi.”
În urmă, el povesteşte întâlnirea bandei în noaptea de 15 Aprilie, în satul Belcamen, cu armata turcească, şi prinderea ei.

(s) I.N. PAPINIU.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania