Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 13 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Îndată după masacrarea fraţilor Celea, căpitanul Acritas a trimes o scrisoare de ameninţare fruntaşilor români din Gramaticova, pe cari n’a putut să-i atragă în cursă, somându-i pentru ultima dată de a se lepăda de românism şi de a îmbrăţişa cauza greacă, cofesându-şi păcatele la Arhiereul grec din Vodena.
Iată scrisoarea în traducere română:

Sterie,

Sau vei înceta de a lucra cu Românii, tu Sterie, Muhtarul, Pitu Muşi, Adamu, Preotul şi Pondichi, sau nu vă voiu lăsa în pace.
Astăzi aveam în mâinile noastre pe tine şi pe Pitu şi dacă voiam puteam să vă omor, dar Dumnezeu ne-a trimis pe altul, pe trimesul lui Duma, care v’a întors cu bani româneşti.
Mi-a fost milă să te pedepsesc, de oarece noi considerăm pe Români ca fraţi ai noştri şi ne doare inima să-i lovim.
Dacă însă vei continua a lucra cu Românii, vă voiu omorâ şi pe voi şi pe rudele voastre, iar averea voastră găsindu-se la munte este în mâinile noastre.
De multe ori ne-ai înşelat. Bagă de seamă că cu diplomaţia ta nu mai merge. Este ultima oară ce-ţi mai scriu. Astăzi ţi-am dăruit viaţa ţie şi lui Pitu Muşi. De acum înainte să o întrebuinţaţi în folosul Grecilor. Să mergeţi deci la Arhiereu şi să prestaţi jurământ că nu veţi mai lua nici institutor, nici preot român şi să cereţi preot şi învăţător grec. Vreau să-mi trimiteţi un răspuns şi dacă în puţine zile nu voiu avea răspunsul, vă voiu considera ca proscrişi.
Aceasta să o spui şi celorlalţi, să vă înţelegeţi cu Vlahii cari au rămas greci ortodoxi, precum au fost şi părinţii voştri, precum este şi Hristu Vasile şi alţii să vă înţelegeţi de asemenea şi cu Saracaciani cari sunt Greci curaţi şi atunci vă voiu crede.

(s) Căpitan KOSTA ACRITAS
(s) D. STAVRIDI.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania