Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 17 CONSULUL ROMÂNIEI din Ianina Către Legaţiunea Regală din Constantinopole - Ianina

Vineri seara, 22 Iulie curent, cam pe la mijlocul nopţei, o numeroasă bandă de insurgenţi greci, compusă din vreo 90-95 de indivizi, a intrat în comuna Abela ca să prindă şi să măcelărească pe Românii de frunte din acea localitate. Ea n’a reuşit să prindă decât pe celnicul Toli Papa, în etate de 65 de ani, pe fiul său însurat Sterie Papa, comerciant, şi pe ginerile său Costache Puliareu, fiul preotului român Pericle Puliareu. Aceşti trei Români au fost duşi la munte, şi a doua zi, 23 Iulie, au fost asasinaţi şi decapitaţi într-o localitate între Smixi, Abela şi Samarina. Capetele lor au fost luate de antarţii greci, iar corpurile au fost lăsate pe loc.
Acest fapt sălbatec a pus groaza în Românii de pe Pind.
Banda de insurgenţi greci, pe când opera la Abela, se lua după o anumită listă, în care figurau numele românilor destinaţi a fi ucişi.
Românii din Băeasa (Vovusa), fiind ameninţaţi de zisa bandă, s’au văzut nevoiţi a părăsi vetrele lor, ascunzându-se unii prin munţii şi pădurile din apropierea comunei lor, iar alţii aici la Ianina.

(s) AL. PADEANU.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania