Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 19 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

În ziua de 26 Iulie, Consulatul nostru din Monastir mi-a comunicat că o bandă greacă din regiunea Veriei impune Românilor să se lepede de naţionalitate, şcoala şi biserica română, dacă vor să-şi scape viaţa şi avutul.
Primesc acum, în această privinţă, următoarele amănunte:
Comitetul revoluţionar grecesc, prin reprezentantul său Teodosie Perdicaris, a pus un ultimatum Românilor din localităţile: Sellia, Xirolivad şi Dolliani, în condiţiile următoare:
1. Să se închidă pentru totdeauna şcoalele româneşti de ambele sexe;
2. În biserici să nu se mai citească româneşte ci greceşte;
3. La noul recensământ toţi Românii să se înscrie ca „Rumi” (Greci)
4. Să se lepede pentru totdeauna orice alte idei străine;
5. Pentru cele ce preced să se încheie un proces-verbal, care să fie întărit cu iscăliturile tuturora şi pentru sancţionarea lui să se trimită o deputaţiune la Neagoşte, unde va încheia, în numele Românilor din câteşi trele comune, contracte de angajamente reciproce cari vor servi pe viitor drept legătură pentru o acţiune comună între Greci şi Români.
Românii, ştiind că antarţii greci se aflau în apropiere de jumătate de oră şi că puteau să năvălească în comunele lor cari nu sunt apărate, au cerut un termen până la 1 August, când urmează a da un răspuns definitiv. Numai astfel au putut scăpa de pericolul iminent ce-i ameninţa.
Consulatul nostru din Monastir adaugă că, faţă de această dilemă, Românii vor fi nevoiţi, la un moment dat, a părăsi cu desăvârşire şcoalele şi bisericile române şi a face cauză comună cu acţiunea revoluţionară greacă ce li se impune prin puşcă şi pumnal.

(s) D. STAVRIDI.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania