Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 20 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

O bandă grecească a prins la 4/17 August, 15 Români din comuna Gramaticova, pe când lucrau în pădure.
Sunt informat că aceşti Români au fost scăpaţi şi readuşi în comună de către trupele turceşti cari urmăreau pe Greci.

(s) AL. EM. LAHOVARY.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania