Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 24 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

În ziua de 11 August curent, în urma unei lupte ce a avut loc, lângă Grebena, între o patrulă turcească şi o bandă de antarţi greci, aceştia din urmă, în fuga lor, au lăsat, pe lângă câteva puşti şi proviziuni, şi o geantă cu corespondenţă.
Imediat s’a constituit o comisiune sub preşedinţia cadiului, compusă din cinci persoane: trei otomani şi doi creştini, ca să examineze şi să traducă acea corespondenţă.
Printre numeroasele scrisori găsite, 12 din ele provin de la comitetul suprem eleno-macedonean.
Cele mai compromiţătoare sunt semnate cu semnături cifrate.
S’a putut însă găsi şi cheia cifrului, aşa că totul a putut fi descifrat.
Graţie acestei chei, s’a putut descifra şi semnătura scrisoarei compromiţătoarea a Mitropolitului Grebenei, despre care arată raportul meu din 12/25 August curent.
Dintre cele 12 scrisori provenind de la comitetul eleno-macedonean din Atena, două sunt mai importante: o adresă de numire către căpitanul de bandă Paliura (doctorul Haralambie) şi o alta conţinând instrucţiunile generale date bandelor macedonene.
Iată traducerea adresei către doctorul Haralambie:

„Domnului Haralambie Paliura,

Acceptând cu mulţumire propunerea D-voastră de a lua parte în lupta de apărare în Macedonia, vă numim ca şef al unui corp de antarţi independent în circumscripţia vilayetului Monastir, şi vă rugăm ca, în acţiunea voastră, să procedaţi în colaborare cu şeful de bandă Vardas, conform cu instrucţiunile anexate”

Atena 21 Iulie 1905
În numele supremului consiliu la comitetului macedonean:
(s) D. KALAPODAKIS.

Instrucţiunile se compun din 21 de articole. Iată traducerea a câtorva din ele:
II. Să se examineze cari şi câte sate pot să ia armele. Aceasta se va specifica de către preoţi şi dascăli să se dea din armele ce s’au introdus până acum.
III. Să se examineze dacă există şi altfel de mijloace, afară de acelea cunoscute, pentru introducerea de arme.
IV. Să se numească spioni şi curieri, cari se vor plăti cu 20 de drahme pe lună şi cu promisiunea unei recompense speciale pentru orice faptă dusă la bun sfârşit.
V. Să se recruteze alternativ sute de ţărani, ca să înveţe mânuirea armelor şi exercitarea lor, astfel încât, la un moment dat, să umple rândurile diferitelor corpuri (de antarţi).
X. Lefurile se vor da conform cu ultimul raport al în veci neuitatului Paul Mellas.
XI. Să se facă dese proclamaţiuni de patriotism, de abnegaţie şi dragoste către patria comună şi să se slăvească trecutul şi viitorul Elenismului.
XII. Să se vorbească şi să se trâmbiţeze că ne sprijină o mare Putere, mai puternică decât Rusia.
XIII. Să se întreţină ideia unei probabile răscoale pentru libertate.
XIV. Să se trâmbiţeze că dispunem de fabuloase mijloace băneşti, aşa că cine va servi comitetul elenic şi naţiunea elenă, să creadă că va avea, el şi familia sa, răsplată materială proporţional cu faptele sale.
XV. Să se ordone împărţirea provinciilor în aşa zisele „armatolikia” de la trei până la cinci şi să se pună un număr proporţional de luptători, cu titlul „armatoli,” pentru cei aleşi şi de „palicari” pentru cei încercaţi în luptă.
XVIII. În mod excepţional, antarţii sunt datori să menajeze elementul otoman, şi aceasta nu atât ca să nu fie urmăriţi de autorităţile turceşti, ci mai mult ca să facem pe Turci să fie favorabili Grecilor în vederea unei eventuale schimbări a soartei Macedoniei.
XX. Antarţii eleni trebue să săvârşească fapte de acelea capabile să stârnească sgomot mare în Europa şi să cauzeze indignare şi spaimă.
XXI. Luptaţi-vă pentru populaţiunile greceşti, protejând-le şi readucându-le la ortodoxie, dacă s’au lepădat de ea; sau, dacă rămân credincioase schizmei, pedepsiţi pe trădători, şi mai ales pe agenţii adversarilor din diferitele sate ale Macedoniei. Numai dacă veţi proceda astfel, veţi aduce la îndeplinire programul general al comitetului suprem.
Printre celelalte hârtii se aflau mai multe apeluri adresate şefilor de bandă din Turcia.
Unul din acele apeluri era iscălit de şeful general Mandras şi de o semnătură cifrată, care a fost dovedită – cu cheia descoperită – că e a colonelului din armata elenă Nicolaides.
Apelul începe astfel:

„Bravi apărători ai Elenismului,

Vouă me adresez azi, ca să vă exprim recunoştinţa naţiunei întregi pentru tot ce aţi făcut şi veţi face în folosul patriei. Să continuaţi lupta şi să nu ve daţi în lături de la nici un mijloc pentru a dovedi lumei întregi că Macedonia este curat elenică.”
S’au mai găsit şi alte hârtii: scrisori şi apeluri, dar de o mai mică importanţă.

(s) AL. EM. LAHOVARY.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania