Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 28 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Acţiunea bandelor greceşti contra Românilor din Turcia ia un caracter neliniştitor de continuitate şi de permanenţă.
Am crezut necesar a semnala, în mai multe rânduri, Ambasadelor Marilor Puteri, precum şi Guvernului Imperiului Otoman, informaţiile circumstanţiale ce primeam cu privire la formarea şi la mişcările bandelor greceşti, precum şi asupra numeroaselor atentate făptuite de ele contra populaţiunilor pacinice şi dezarmate.
Excelenţa Voastră va găsi, aci anexate, două rezumate după ultimele rapoarte ale Consulilor noştri cu privire la organizarea bandelor şi la crimele comise de ele.

(s) AL. EM. LAHOVARY.

ANEXA I
Rezumat al rapoartelor consulare primite la Legaţiunea României din Constantinopole între 10 August şi 19 Septembrie 1905.

În ziua de 17 August, în regiunea Meglenei, antarţii greci au tăiat 400 de oi ale fruntaşului Sterghiu Duma din comuna Livezi.
(Rap. Cons. Salonic).

La 7 August, o ceată de antarţi a năvălit în biserica română din Liumniţa şi, după ce a ars cărţile bisericeşti, a lăsat un apel către locuitori ca să asculte slujba în limba greacă. Alţi 40 de Greci din Caraferia şi Neagusta, uniţi cu antarţii de sub ordinele căpitanului Acritas, s’au dus la Selia, întovărăşind pe Mitropolitul grec din Veria, spre a face propagandă panelenică printre Români.
(Rap. Cons. Salonic).

La 25 August, bandiţii greci au măcelărit doi români din Vodena, însărcinaţi cu formalităţile deschiderii şcoalei române de acolo.
La Tzerna-Reca, în ziua de 25 August, preotul român a fost prins, torturat şi apoi ucis.
(Rap. Cons. Salonic).

La Perivoli, în ziua de 20 August, antarţii de sub comanda căpitanului Vergas, au omorât toate vitele fruntaşilor români Tegu Iani şi Leon Constantinescu.
La Nevesca, în ziua de 21 August, preotul român Teodor Economu a primit de la şeful de bandă din Belcamen o scrisoare prin care îl ameninţă cu moartea dacă într’un termen de zece zile nu va renunţa la cauza română.
(Rap. Cons. Monastir).

La Selia, banda lui Acritas a terorizat pe Români şi i-a silit să semneze adeziuni la cauza elenă. Zece tineri au fost luaţi cu forţa şi trimişi la şcoala militară din Atena. Apoi bandiţii lui Acritas au început să terorizeze alţi 40 de tineri spre a-i sili să se înroleze în banda lor.
(Rap. Cons. Salonic).

Lângă Molovişte, banda căpitanului Gudas, bandit grec, vestit pentru cruzimea lui, îngrozeşte lumea şi somează pe Români să gonească pe preoţii lor şi să ia preoţi greci.
La Samarina, Perivoli, Smixi, operează bandele căpitanilor Paliura, Malios, Naşu Savas, Vardas, Vlahoyani, Atanatos, Lucas şi Lapos, cari au silit pe locuitori prin fel de fel de ameninţări să se înscrie la recensământ ca Greci în loc de „Vlahi.”
(Rap. Cons. Monastir).

ANEXA II
Organizaţia şi centrele de operaţie ale bandelor greceşti.

După informaţiile primite de curând de la Consulatele române din Turcia, numărul bandelor greceşti creşte pe fiecare zi. Un detaliu, ce merită a fixa atenţiunea, este că aceste bande nu se gândesc a se retrage cu venirea iernei, ci din contră se pregătesc a o petrece pe loc.
Aceasta dovedeşte că organizaţia secretă a bandelor greceşti tinde a avea un caracter de permanenţă, ceea ce face să fie şi mai periculoasă pentru ordinea şi liniştea acelor regiuni.
Cele patru centre teroriste funcţionează sub direcţiunea supremă şi suverană a Mitropoliţilor din Castoria, Cojani, Grebena şi Monastir.
Aceşti prelaţi au la dispoziţiunea lor 16 bande, operând precum urmează:
1) în regiunea Caraferia (vilayetul Salonic), compusă din comunele Doleani, Xirolivad, Selia, Radova şi Gramaticova, operează trei bande comandate de Acritas (ofiţer în armata grecească) şi de bandiţii Teodosie şi Buias;
2) în regiunea Megleni (vilayetul Salonic), compusă din comunele Oşani, Cupa, Huma, Birislav, Liumnitza, Luguntza, Livezi şi Tzerna-Reca, operează două bande;
3) în regiunea Morihova (vilayetul Monastir), compusă din comunele Morihova şi Papadia, operează două bande, dintre cari una sub comanda lui Nicola Arhigoş;
4) în regiunea Florina (vilayetul Monastir) două bande operează în comunele Negovani, Pisuderi, Belcamen, Nevesca şi Vlaho-Clisura;
5) regiunea munţilor dela Gramoştea şi Peristeri (vilayetul Monastir), compusă din comunele Pleaşa, Denisko, Nijopole, Magarova, Târnova şi Molovişte e bântuită de o bandă foarte numeroasă, comandată de căpitanul Guda, un bătrân vestit bandit, celebru prin crimele sale.
(Aceste zece bande au un efectiv total dela 800 la 1000 oameni înarmaţi cu puşti „Gras, Mauser şi Mannlicher.” Mai multe cartuşe din aceste sisteme sunt în posesiunea autorităţilor turceşti.)
6) regiunea Grebenei (vilayetul Monastir), cu comunele Abela, Perivoli, Samarina, Smixi, Breaza, Vovusa, Turia etc., e cutreerată de şase bande, comandate precum urmează:
a) Căpitanul Vargas (cu adevăratul nume Statopoulo, ofiţer în armata activă grecească), comandă prima bandă; el are de şef auxiliar pe numitul Liuca, bandit angajat de curând. Această bandă operează la Vovusa şi la Perivoli;
b) La Samarina, operează banda sub conducerea banditului Liapos;
c) Atanatos, şeful poliţiei greceşti de la Tricala, operează cu banda sa împrejurul Grebenei şi pregăteşte cartierele de iarnă;
d) Paliura, cu adevăratul său nume Haralambo, ofiţer în armata grecească activă, operează cu bandele lui Malios şi Varda (bandiţi) spre Serfigie;
e) Banditul Nachos Savas operează în partea Siatistei, şi
f) Vlahoyani, bandit vestit prin cruzimile sale, lucrează cu banda sa la Cojani.
Aceste şase bande pot avea un efectiv de 600 de oameni.
Există dar un total de 16 bande, cu un efectiv de 1.600 de oameni cel puţin.
Aceste bande au rezerve (recruţi), cari sunt exercitaţi în secret pentru a servi la momentul oportun.
Toate aceste bande sunt găzduite în satele şi monastirile greceşti, din ordinul Mitropoliţilor greci.
Dovada cea mai bună că aceste bande sunt astăzi îndreptate contra Românilor, este că ele operează în regiunile unde elementul bulgar lipseşte cu totul. (Cozana, Siatista, Grebena, Samarina, Abela, Perivoli, Vovusa, Xirolivad, Selia, etc.)
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania