Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 32 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Am onoarea a înainta, acu alăturat, Excelenţe Voastre un rezumat al ultimelor rapoarte consulare privitor la crimele şi violenţele comise de bandele greceşti asupra Românilor din Turcia.
Am crezut necesar a înainta Ambasadorilor Marilor Puteri liste periodice de faptele comise de aceste bande.

(s) G. DERUSSI.

ANEXĂ
(EXTRACT DIN RAPOARTELE CONSULARE)

1.În împrejurimile Grebenei, un notabil român din Monakiti (vilayetul Monastir), şi anume Manole, a fost prins de o bandă grecească, dus în munţi şi ucis.
(Raportul Consulatului din Monastir).
2.Lângă Ienidje-Vardar, trei Români, cari se întorceau de la târg spre a se duce la Livezi (vilayetul Salonic), au fost prinşi de banda lui Acritas, ofiţer în armata elenă. Ei au fost prădaţi şi apoi ucişi cu lovituri de baionete. Numele lor sunt: Foti Paşala, Taşcu Paşica şi un fiu al lui Mihai Raja.
(Raportul Consulatului din Salonic).
3.La Florina, o bandă grecească a masacrat o turmă de 150 de oi aparţinând notabilului român Zega.
(Raportul Consulatului din Salonic).
4.La Liumnitza, Cupa şi Livezi (vilayetul Salonic), Mitropolitul grec din Florina, Antim, a ars cărţile bisericeşti şi şcolare româneşti şi a pus mâna pe banii provenind din darurile făcute bisericilor române.
El era întovărăşit de trei şefi de bande şi de doi institutori Greci pe cari i-a instalat cu forţa în şcoala română din Liumnitza.
(Raportul Consulatului din Salonic).
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania