Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 4 ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI la Constantinopole Către Ministerul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Consulatul nostru din Monastir îmi trimete, ca dovadă acţiunei comitetelor de antarţi, trei scrisori de ameninţare primite de fruntaşii români ai comunelor din Veria, Xirolivad şi Dolliani, şi am onoarea a înainta Excelenţei Voastre aceste scrisori în traducere.

(s) S. STAVRIDI


ANEXA I
Domnule Apostol Hagi-Gogu, la Veria

În urma unui studiu detaliat şi al unei examinări imparţiale a stărei lucrurilor din multele puncte de vedere, ne-am convins că voi prezidaţi o mână de propagandişti cari exploatează materialmente pe Guvernul român şi care forţează conştinţa Elino-Vlahilor din circumscripţia Veria. Unii îşi trimet copii la şcoalele propagandiste, iar alţii îşi neagă originea lor şi, cu modul acesta, vor să producă schismă în comunităţile greceşti. Nici din punctul de vedere istoric, nici din punctul de vedere etnologic, nu me voiu ocupa aci ca să-ţi cer explicaţie, că pe ce te-ai bazat şi ai îmbrăţişat această politică, căci nici odată n’a existat nici o relaţie între Români şi Elino-vlahi şi nici azi nu există, de cât cer numai să-mi răspunzi căruia datoreşti tu originea ta: Elenismului sau Românismului? Care este originea ta? Grecească sau românească? Tatăl tău sau moşul tău era Români sau Greci? Şi de oarece la aceste întrebări nu vei putea să-mi dai răspuns, să-ţi corectezi conduita ta adoptată, de oarece şi religia ta o datorezi Elenismului şi originea ta e grecească şi tatăl tău şi moşul tău nu erau Români, ci Greci. Şi însăşi tu ai fost născut şi educat grec. Pentru acesta îţi comunic şi-ţi spun că este în interesul tău şi în interesul celor ce ai atras în lucrarea ta propagandistă, să trageţi mâna cât mai curând, căci s’a decis în mod definitiv să se pedepsească toţi cei de felul acesta, sau de orice altă natură, trădători naţionali. De aceea, pentru ultima oară – spre a se evita ceva regretabil – te invit şi te îndemn ca:
a) Chiar de mâine să închizi şcoalele româneşti la Veria, Dolliani şi la Călive, căci nu există români;
b) Să declari în mod oficial şi pe faţă originea ta grecească şi să continui să fii cum erai: Grec şi
c) Să arzi în faţa victimelor tale cărţile româneşti, atât bisericeşti cât şi şcolare, recunoscând greşala ta şi nedreptatea ce le-ai făcut şi să ne scrii comunicându-ne că ai executat toate acestea.
Pentru aceasta îţi acord un termen de 5 zile, în urma căruia nu voiu avea nici o răspundere şi nici îţi voiu scrie pentru a doua oară.

(s) Şeful (Căpitanul) KOSTAS AKRITAS


ANEXA II
Hagi Gogu,

Ne-am informat că, fără a fi atins de cineva, te-ai grăbit a denunţa la autorităţi apariţia bandelor greceşti, cari veniseră să protejeze pe fraţii lor masacraţi. Se vede că şi tu consideri pe Greci inamici fără să atingă vre-un Român (căci îi consideră pe Români ca Greci şi prin urmare fraţi); fără să atingă nimic din averea lor, căci cred că ai aflat că noi am plătit tot ce am luat de la stâni şi am fost apărătorii oamenilor voştri). Te-ai grăbit să ceri ajutor de la armata turcă; noi cunoaştem că tu ai fost cauza de s’au întors cu Românii câţiva Aromâni. Mai cunoaştem că tu împreună cu alţii pentru câteva parale aţi vândut patria, „Grecia” şi credinţa la Români, întocmai cum Jidanii au vândut pe Hristos. Dar nu credeam niciodată că erai să îndrăsneşti a ne declara pe faţă rezbel. Noi considerăm pe Elino-vlahi ca fraţi şi ne doare inima ca să începem a pedepsi pe fraţii noştri înainte de a ne scăpa de Bulgari. Dar mai întâi se vor pedepsi trădătorii Elenismului şi începutul se va face cu tine. Să-ţi fie cunoscut că nu vom lăsa nici pe tine, nici pe vreuna din rudele tale, nici averea, proprietăţile pe care le vom arde. N’avem nevoie de parale, nici hoţi nu suntem; tot ce vom distruge, o vom face pentru salvarea patriei şi a Elino-vlahilor, ce voi îi împingeţi a se face trădători. Să vie armată, suntem mulţi şi ne vom lupta până când ne vor omorâ pe toţi, dar moartea fiilor de Eleni va fi răzbunată de alţii ce vin în urma noastră şi tot necazul şi blestemul Elenismului va cădea pe capul tău. Pentru tine singurul mijloc prin care te poţi scăpa este de a te căi mai de vreme, să goneşti pe institutorii români, să goneşti pe preoţii ce citesc româneşte, să depui jurământ de credinţă la reprezentanţii atât ai patriei tale Elada, cât şi ai religiei tale, adică la arhiereul, şi când vom afla că ai făcut toate acestea ne vom gândi ce va trebui să facem; iar în caz contrariu, nu vei scăpa din mâinile noastre.

Şefii de bandă:
(s) KOSTAS AKRITAS
(s) ATHALIS BUHAS
Aşteptăm cât se poate de curând răspunsul vostru.
(Dată n’are)

ANEXA III
Fraţi Elino-vlahi,

Am venit aci ca să apărăm pe fraţii noştri pe cari îi masacrează laşii Bulgari nu prin rezbel, ci prin asasinarea bătrânilor, femeilor şi copiilor nearmaţi, pe când Grecii, libertatea lor, unirea lor cu Thesalia şi unirea cu Creta le-au luat voiniceşte cu rezbel.
Bulgarii au promis a se elibera de jugul turcesc, şi, în loc să facă rezbel, s-au pus să scoată ochii fraţilor noştri creştini; înţelegând că Grecii au putere, au început să-i lovească. Acuma ne vom răzbuna; nu vom lăsa Bulgar să calce în Macedonia cea curat grecească, patria Marelui Alexandru; pe lângă aceasta însă ne vom putea răzbuna omorând pe oricare bandit şi Grec încă dacă el va fi trădător. Mulţi din voi aţi înşelat pe Români şi aţi uitat patria voastră „Grecia,” care vă iubeşte ca şi fii săi. Vă întreb ce aşteptaţi din partea României? Să zboare deasupra Bulgariei şi să ia acest teritoriu unde n-are nici o dreptate? Aveţi voi vre-o relaţie cu Românii? Ce însemnează că limba voastră aseamănă cu a lor? Sângele vostru este pur grecesc; cine a păstrat până acum religia voastră? Patriarhul şi Arhiereii. De ce aţi lăsat limba grecească, care este cea mai frumoasă şi stimată limbă din lume? Evanghelia s’a scris şi Apostolii au predicat-o în această limbă; sau aţi făcut-o pentru câteva parale ce vă dau Românii, şi vindeţi credinţa şi patria voastră ce au respectat-o până acum părinţii şi strămoşii voştri. Românii o fac aceasta ca să vă vânză la alţii, dar noi nu vom lăsa ca să vi se facă această nedreptate; pentru aceasta am venit noi, ca împreună cu Bulgarii, să pedepsim pe trădătorii români spre a salva pe Elino-vlahi. Am trecut la stânele voastre şi am îngrijit oamenii voştri, plătind tot ce au luat şi vă preaviză, de oarece ne doare inima ca să începem pedepsele cu fraţii noştri Aromâni. Vă dăm acest consiliu: să goniţi pe institutorii români şi preoţii care citesc româneşte, să vă întoarceţi la credinţa părinţilor voştri şi să cereţi protecţie de la noi în contra oricărui va îndrăzni să vă atingă (să vă facă rău). Suntem, sus la munte, în număr de 500 şi avem şi pe Dumnezeu împreună cu noi, căci cerem dreptate. Dacă în câteva zile nu vă conformaţi cu cele ce vă ordonăm, vă vom pedepsi cum se pedepsesc trădătorii şi vom începe cu şefii, institutorii şi preoţii, ca să salvăm pe ceilalţi. Cerem răspuns pentru Dolliani de la Hagi-Gogu, institutori şi preoţi.
Pentru Sellia dela Adam Samarian, Mihail Zica, Costa Miha croitor, Mihali Som, Stere Guli, dela institutori şi preoţi. În contra acestora ne vom răzbuna. După câteva zile vom trece încă odată să vedem ce aţi făcut.

Şefi de bandă:
(s) ATHALIS BUIAS
(s) KOSTAS ACRITAS
1 Maiu 1905.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania