Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 40 CONSULUL ROMÂNIEI la Monastir către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Monastir

În 20 Octombrie (2 Noembrie), pe la orele 2, a intrat în comuna Băeasa, la şase ore departe de Ianina, o bandă grecească sub conducerea unui ofiţer, şi, despărţindu-se în mai multe grupuri, a împresurat casele notabililor români: Şumba, Adam Vaşoti, Zisi Tegu şi a institutoarei Elena Iosef.
Spărgând uşile şi văzând că nu găsesc pe susnumiţii notabili, au pus mâna pe soţiile şi mamele lor, precum şi pe institutoarea româncă şi le-au condus cu forţa în biserica satului, unde le-au ameninţat cu moartea şi le-au bătut până seara, cerându-le să spună unde sunt ascunşi bărbaţii lor.
În biserică, erau de faţă şi preotul grec, institutorul şi mai mulţi notabili grecomani.
Pe când o parte din antarţi băteau femeile, alţii prădau casele Românilor. Institutoarei i-au luat totul, chiar şi rufele. D-lui Adam Vaşoti de asemenea i-a lăsat casa goală.
Apoi bandiţii au ars toate cărţile didactice române în curtea bisericei.
Seara, pe la 9, au dat drumul femeilor, spunându-le să părăsească satul cu familiile lor, iar acele cari vor rămâne să ceară Mitropolitului sau Consulului grec din Ianina câte un bilet în care să se arate că acele familii aparţin cauzei greceşti.
Antarţii au petrecut noaptea în comună, iar a doua zi dimineaţă au părăsit Băeasa, după ce au dat foc şcoalei române.
(s) C. CONTZESCU
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania