Armatolii

Martiri Documente diplomatice

No. 44 MINISTRUL ROMÂNIEI la Constantinopole către Ministrul Afacerilor Străine la Bucureşti - Constantinopole

Consulul general din Salonic, D. Georgescu, îmi telegrafiază că ieri, pe când se afla la masă, într’un restaurant din acel oraş, împreună cu D-nul Lazăr Duma, Inspectorul general al şcoalelor române din Turcia, cu D-nul Trifon, Cancelarul consulatului, şi cu D-nul Cionga, revizor şcolar, s’a tras pe fereastră mai multe focuri de revolver.
D-nul Lazăr Duma a fost foarte grav rănit. Transportat imediat la clinica Doctorului Cristovici, s’a constatat că are cinci răni. Două gloanţe au fost până acum extrase.
D-nul Georgescu îmi spune că nu numai D-nul Duma, dar şi Domnia sa era vizat de omorâtori şi că de mai multe zile îl urmărea un individ suspect.
Atentatul era, de sigur, plănuit contra amânduror, numai din întâmplare nici el, nici D-nii Trifon şi Cionga n’au fost atinşi, de şi asasinul se servise de o armă zisă „tromblon,” cărcată cu mai multe gloanţe şi bucăţi de fer, după cum s’a constatat.
Iată şi comunicarea făcută Marelui Vizir de către Hussein Hilmy Paşa cu privire la atentat:
„Trei din medicii şi chirurgii cei mai de seamă au fost însărcinaţi să caute pe D-nul Lazăr Duma, ale cărui răni nu sunt mortale.
El a fost rănit într’un restaurant ţinut de un supus grec. Doi din preveniţi au fost arestaţi şi autorităţile sunt pe cale a pune mâna şi pe un alt individ care ar fi luat parte la acest act de agresiune. Urmările judiciare contra agresorilor sunt conduse cu activitate.”
Grecii răspândise zvonul că atentatorul ar fi un profesor român dat afară e D-nul Duma. Aceasta este o sfruntată minciună: atentatorul este grec şi anume Nicoli, instrumentul comitetului secret grecesc din Salonic. Nicoli lua masa, în seara crimei, în acelaşi restaurant, în tovărăşia altor doi indivizi, bine cunoscuţi de poliţie ca oameni foarte periculoşi. Asasinul a părăsit restaurantul de îndată ce a văzut pe D-nul Duma aşezat la masa cu D-nii Georgescu, Trifu şi Cionga, şi s’a dus să făptuiască atentatul. El şi complicii săi au fost arestaţi.
D-nul Georgescu adaogă că toţi Grecii din Salonic sunt în mişcare şi că străzile mişună de indivizi suspecţi şi periculoşi.

(s) AL. EM. LAHOVARY.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania