Armatolii

Mărturii Dumitru Constantinescu

Onor. Doamnă I. C. Bacalbaşa, Subsemnatul, preot român din comuna Perivole de la Pind (Epir), Vă rog respectos să binevoiţi a lua ostenéla şi a corecta biografia mea de mai jos, intervenind tot-deodată pe lângă Soţul D-ei Vóstre Iancu Bacalbaşa spre a se publica câte o parte dintr-însa în stimatul D-Sale ziar, „Înainte,” ca să se vadă suferinţele şi tiraniile ce au avut preoţii din Macedonia din partea Clerului de la Fanar. Sunt şi rămân al D-ei Vóstre recunoscător şi rugător către D-dzeu. Bucureşti 20 August 1913

4 Ocuparea bisericei centrale din Perivole, cu hramul Sfântului George, luată cu asalt

A murit o fetiţă a bunului român Cuşu Tegu Iani şi, fiind că cimitirul şi până adzi e în curtea bisericei centrale Sfântul George, nu ne lăsau grecomanii să o înmormântăm. Ce facem noi: Nè stringem câţi-va aromâni, ne ducem la uşea acelei biserici cu mortul şi, cu o scară, un băeat se sue pe acoperişul bisericei, intră de deschide uşile şi intrăm. După ce citim şi înmormântăm mortul, închidem cu alt lacăt biserica şi am ocupat-o şi am început să slujim româneşte într’însa mult timp. Apoi fum scoşi de Autoritate prin tacrirul Patriarhului, dar, după 2 ani, iar am ocupat- o şi am slujit într’însa până când au venit armatele greceşti şi andarţii, cu resbelul la Perivole.

Prin depeşe chemat la deschiderea paraclisului românesc din Bitolia (Monastir)

La anul 1904-5 Dl. Lazar Duma, inspectorul general al şcólelor şi bisericilor române din Turcia, m’a chemat prin depeşe de am luat parte la deschiderea paraclisului român din Monastir. După ce am slujit pe rând 40 de zile, cu diaconul român Porfirescu, la Paraclisul deschis, am mai slujit până pe luna lui Maie. Am stătut şi în închisóre 2 seri şi o dzi întreagă la Bitolia pentru deschiderea paraclisului. Pe luna lui Maie m’am întors la Perivole dispensat de şcólă şi am remas numai ca preot.

Andarţii mi-au ars casa

După ce am plecat cu familia din Perivale la Grebena, andarţii au profanat biserica română şi au devastat casa mea şi pe urmă casa o au ars şi o au prefăcut-o în cenuşe. Tot atunci au măcelărit pe cumnatul meu, Manole Apostolina, pe care l’au făcut bucăţi acei andarţi.

Chemat la Salonic prin depeşe, pentru deschiderea paraclisului român

La anul 1905-6 fui chemat prin depeşe de câtre D-nii Inspectori Duma şi Tacit la deschiderea paraclisului român din Salonic. Pe luna lui Aprilie 20 am aflat trista veste că 250 de andarţi au atacat familiile aromânilor care se duceau din Grebena la Perivole şi Abdela şi au ucis pe 2 nipoţi ai mei şi pe Pitu Sdrulea şi au luat cu ei pe femeia. Am slujit până pe luna lui Iunie 1906, apoi m’am întors iar la Perivole.

Conslujirea cu Prea Sfinţia Sa Mitropolit Agathanghelos

Prea Sfinţia Sa Mitropolit din Grebena Agathanghelos a venit la Perivole şi a încercat să mè scótă din biserica centrală Sfântul George şi să slujască Prea Sfinţia Sa dar n’a putut so facă, că chiar grecomanii ne iubeau şi venea asculta serviciul sfintei liturghii în acea biserică.

Atunci Prea Sfinţia Sa a strins pe toţi locuitorii grecomani şi aromâni naţionalişti, şi institutori şi ne-a împăcat pe noi şi înpreună cu preoţii, ca să slujim împreună cu El şi cu preoţii Lui, lăsând să se dzică numai apostolul în limba română. Eşind din liturghie, a avut buna voinţă de aveni la mine acasă, unde a luat şi masa, împreună cu mulţi preoţi şi institutori greci. Prea Sfinţia Sa fu compromis faţă de Autoritate, că lucra, ca şef, al bandelor de andarţi greci şi fu premutat la Drama. În locul Sfinţiei Sale a venit un alt Mitropolit care a vinit şi la Perivole, ca să ne turbure liniştea comunei, dar fu bătut şi aruncat ca petec într’o vâlcea stâncósă de câtre un român, care astat apoi 2 luni de dzile închis la închisórea din Grebena.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania