Armatolii

Mărturii Cola Nicea

În scopul organizării satelor româneşti, s-au alcătuit două comitete, unul la Bucureşti sub conducerea lui Alex Coşca şi Sterie Milioru, şi altul la Sofia sub conducerea lui Gheorghe Mucitani ajutat de Gachi Todu, Nachi Cişma, Unciu Dimaşi, toţi din satul Gopeşi, şi Costa Dabija şi Tachi al Dimcei din Cruşova. /Scara, revista de oceanografie ortodoxă, București, 2001/

7 Lista românilor ucişi de bandele de antarţi greci

Lista românilor ucişi de bandele de antarţi greci de sub comanda lui Kostas Akritas (alias Mazarakis), ofiţerul grec Tellos Agras, alias Kostas Agapinos şi Pavlos Melas:

Preotul Papanace, Cola Cutroni, Gula Cucutegu, Bebe Mocanu, Iani Apala, Toli Carafoli, Mişi Paceavura, Iani Dzima, Tuşu Vrana, Gheorghe Cutova, Iani Ţiţimeaua, Gheorghe Blacioti, Atanase Cealera, Ţiţi Blacioti, Apostol I.Caramitru, Gh.Caraiani, Gh. Hondruanton, Gh.D. Caranica, D. Adamaca, Gh. Dalametra, Nicolae Prapa, Gh. Atanase Gachi, Sterie Busbuchi, Sterie Furchioti, Mitru Furchioti, Cola Furchioti, Iani Greca, Cutula Bola, Gh.I. Mustaca, Dumitru Ziseca,Cola Ceamitru,Costa Hleaha,Piti Tamuiani,Iani Bufa,Piti Soldatu,Gheorghe Şula, Iani Vani, Hrista Bandi, Dumitru Hagicu, Gheorghe Jacachi, Panaioti Bagiuiani, Tuşa Calaiati, Hrista Cuţitaru, Gheorghe Murgiu, Gheorghe Fruxilea, Buşu Buşulenga, Cola Becea, Cola Cutroni Ceamitru, Alexe Cuturicu, Guta Cuturicu, Costa Cacioiani, Dzima Agorasti, Guşa Bitîrnu, Dumitru Cuţuiani, Miltiade Papari, Nicolae Zarcadi, Nicolae Averu, Iani Blicuşu, Atanase Caranaşu, Nic. Papastere, Mihali Mahera, Ioan Ceamitru, Zicu Adamicu, Alexe Averu, Dumitru Huleva, Gheorghe Gherasi, Soţia lui Gh.Gherasi, Vasile Jacachi, Guşu Juguleanu, Gheorghe Casapi, Tuşu Juguleanu, Dina Caranica, Gheorghe Varsami, Tolea Caţaroiani, Apostol Ceara, Guşa Luca, Gheorghe Rusu, Gheorghe Carafoli, Nicola Cufuioti, Hristu Huleva, Iani Lago, Sterie Plastira, Cola Daufa, Tuşa Faca, Cola Gableţa, Cola Luzu, Guşa Ioţi, Costa Mişaca, Nastase Prapa, Iani Cutova, Ghoerghe Cutova, Iani Mocanu, Iorga Mocanu, Dică Mitra, C. Caranica, Dimitri Jacachi, Ioan Cuturicu, Sterie Zarcada, Ioan Dăscălicu, Ioan Hristacu, Guşa Sunburu, Petre Buşulenga, I.St. Cealera, Gheorghe Hristacu, Atanase Mişarli, Iani Gula, Buşa Tanasi Zisi, Guta Colcu, Dumitru Gheorghe, Panaioti Caramitru.

Trebuie să se aibă în vedere că satele Xirolivad şi Selia sunt numai locuinţe de vară, în timpul iernii populaţia cobora în oraşul Veria. Dacă în Manualul de Geografie al lui Tsamasfiros, tipărit în 1925, oraşul Veria avea o populaţie de 7.550 de locuitori, constând din greci, români, turci, evrei şi ţigani, ne putem da seama cât de mari au fost jertfele acestor localităţi pe altarul menţinerii românismului în Macedonia.

Români ucişi de antarţi:

Din Satul Gramaticova: Ghiţă Celea, Hrista Celea, Mita Nasta, Colipetri, Hrista Balamaci, Vanghele Pundichi, Hristu Tugearu, Hrista Preşa, Mita Dică, Coli Mitruşu, Costa Sarafu, Dumitru Sarafu, Dina Coli, Gheorghe Lolea, Coli Iaciu, Tase Iorgachi, Chendra Iorgachi; din Satul Paticina: Costarelli, Feciorul lui Costarelli, Loba Gheorghe, Sofia Tase, Mihali Juja, Cola Roşu (ars în casă), Mihali Chendra Dina, Haida Costa Muşat, Chita Gachi, Ioan Ionescu, Chita Muşat; din Satul Papadia: Gheorghe Gachi, Hrista Paxi, Vasile Gachi, Ianachi Doda, Zicu Iaciu; din oraşul Vodena: Mihali Duca, Bajdechi; din Satul Belcameni: Vanghele Niculeanu; din Satul Catăhău: Adam Muşi; din Satul Negovani: Tomaidi, Preot Tudor Papagheorghe, Hristu Papa, Naca Şuma; din Satul Pisuderi: Dumitru Duma; din Satul Hrupişte, Dicea Guşu, Nicolae Poteu, Mitacu; din Satul Neveasta: Foti Başe, Nanu şi soţia lui; din Satul Nijopole: Guşu Marcu, Învăţătorul Nijopoleanu; din Satul Vlahoclisura: Revizor şcolar Ghica Const, Nicolae Tegu, Gheorghe Nasta; din Satul Cruşova: Constantin Naşcu, Taşcu Darja, Vanghele Nicolae, Nic. Toma Nasi; din Satul Corino: Măcelărirea celor 2000 de oi şi, 200 de vaci ale celnicului Zega; din Satul Gopeş: Alex. Coşca, Gheorghe Şuniţa, Mitru Paşu Ghega, Gheorghe Dati; din Satul Târnova: Toma Pavli, Maria Globaru, din Satul Magarova: Mihali Dida; Din Satele Magarova şi Târnova: Gh. Nazari, Piha Bogiu, Sterie Semu, M. Anduri, Antoni Chilipuri, Traian Dafin, M; Carapencea, D-tru Caramiciu; din Satul Molovişte: Ştefan Bargiu, Tasa Begu, Mitru Şoptia, Gheorghe Caşu, Nicola Ciomu, Zisi Ghişca, Hrista Bambula, Dola Spiru, S. Ciomu, Tonciu Papagheorghe; din Satul Turia: Învăţător D-tru Cicma, Gheorghe Cicma, Nastase Cicma, Gheorghe Mihadaş, Sotir Furchioti, Eftimie Carapuiu, Zisi Bugicu, Spiru Carataşu, Guli Ciufeta, Nicolae Duca, din Satul Perivole: Constantinescu, Iorgu Guşi, Tinca Apostolina, Guşa Papatodor, Nicola Apostolina, Iorgu Perdichi, Pitu Zarula, N. Fusca, Fuca, Leon Manuluş, în Oraşul Coriţa: Protopop Haralamb Balamace, Sotir Balamace, Vasile Foti, Vasile Talabacu, Butaş; din Satul Avdela: Toli Papa, Sterie Papa, Pericle Puiareu, Gheorghe Pupi, Nicola Caţohi, din Satul Băiasa: Învăţătorul D-tru Şumba; din Satul Furca: Furceanu, Sotir Furceanu.

Ne lipsesc datele celor ucişi în Tesalia (teritoriu grec), al celor din regiunea Ianina (Epir), precum şi al celor din Macedonia orientală (regiunea Seres, Drama, Cavala), al căror număr trebuie să se ridice la mai multe zeci de victime.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Independenta Pindului 1917 Predania